Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
典型客户

2022年03月01日交付客户1000KVA和100KVA康明斯发电机组

    

2022年03月01日交付客户1000KVA和100KVA康明斯发电机组
Máy phát điện Cummins 1000kva và 100kva bàn giao 01/03/2022
Máy phát điện Cummins 1000kva và 100kva bàn giao 01/03/2022

使用说明

典型客户