Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 1000KVA និង 100KVA ដល់អតិថិជន

    

ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 1000KVA និង 100KVA  ដល់អតិថិជន
Máy phát điện Cummins 1000kva và 100kva bàn giao 01/03/2022
Máy phát điện Cummins 1000kva và 100kva bàn giao 01/03/2022

使用说明

Customers