Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទអត់ឃ្លុបMTU 25០0KVAនិង 15០0KVA ដល់អតិថិជន

    

ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទអត់ឃ្លុបMTU  25០0KVAនិង 15០0KVA  ដល់អតិថិជន
Máy phát điện Cummins 2500kva và 1500kva bàn giao 01/06/2022
Máy phát điện Cummins 2500kva và 1500kva bàn giao 01/06/2022
Máy phát điện Cummins 2500kva và 1500kva bàn giao 01/06/2022
Máy phát điện Cummins 2500kva và 1500kva bàn giao 01/06/2022
Máy phát điện Cummins 2500kva và 1500kva bàn giao 01/06/2022
Máy phát điện Cummins 2500kva và 1500kva bàn giao 01/06/2022

使用说明

Customers