១. អេក្រង់បង្ហាញ LCD ទំហំ 128×642 ដែលមានពីរភាសា (ភាសាចិន និងភាសាអង់គ្លេស)

២. ដោយមានផ្ទាំងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង RS485 កិច្ចព្រមពៀង MODBHS អាចសម្រេចបានដោយ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។

៣. សក្តិសមប្រើសម្រាប់ប្រភពថាមពល 50/60Hz ៤ខ្សែ បីហ្វា ២ខ្សែ មួយហ្វា និង ៣ខ្សែ ពីរហ្វា (120/240V)

៤. ប្រមូល និងបង្ហាញប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងចរន្ត ៣ហ្វា ដែលមានប៉ារ៉ាមែត្រប្រេកង់ និងថាមពល។

៥. ចរន្តភ្លើងមេមានតង់ស្យុងលើសកំណត់ ខ្វះតង់ស្យុង ការបញ្ចេញភ្លើងដោយមានតង់ស្យុង លើសកំណត់ ខ្វះតង់ស្យុង លើសប្រេកង់ ឬខ្វះប្រេកង់។

៦. ជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងម៉ត់ចត់

៧. មុខងារគ្រប់គ្រប់ និងថែទាំម៉ាស៊ីន៖ ឈុតម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតមានការបើក ឬបិទម៉ាស៊ីនដោយ ស្វ័យប្រវតិ្ត (AIS) ព្រមទាំងមានមុខងារបង្ហាញបញ្ហាម៉ាស៊ីនដែលកើតឡើង និង មានមុខងារការពារ ដទៃទៀត

៨. មានប្រព័ន្ធមុខងារបិទភ្លើង គ្រប់គ្រងល្បឿនដំណើរការ មុខងារគ្រប់គ្រងកំដៅ និងអាចធ្វើជាឧបករណ៍បញ្ចេញថាមពលអគ្គិសនីផងដែរ

៩. មុខងារកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖ អនុញ្ញាតអោយអតិថិជនធ្វើការកែប្រែ និងកំណត់ការចងចាំនៅក្នុង អង្គចងចាំ FLASH ខាងក្នុងម៉ាស៊ីន ហើយទោះបីជាប្រព័ន្ធអត់ភ្លើង ក៏មិនបាត់បង់ដែរ។ រាល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ក្នុងឧបករណ៍បញ្ជាទំាងអស់ សុទ្ធតែអាចកំណត់នៅក្តារខាងមុខរបស់ម៉ាស៊ីន ព្រមទាំងប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ ដើម្បីធ្វើតេស្តការកំណត់កម្មវិធីផងដែរ (ឧបករណ៍បំលែងតង់ស្យុង SG72) ហើយក៏អាចប្រើប្រាស់ កំព្យូទ័រតាមរយៈផ្ទាំងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង RS485 ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ។

១០. ឧបករណ៍សីតុណ្ហភាព សម្ពាធ និងឧបករណ៏កម្រិតប្រេង សុទ្ធតែប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ ហើយក៏ដាក់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតាមការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។

១១. អាចជ្រើសរើសបាននូវលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដូចជាសិនសឺល្បឿន សម្ពាធប្រេង និងម៉ាស៊ីន ភ្លើង។

១២. កម្រិតផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនី (8-35)VDC អាចសមស្របនឹងបរិស្ថានសម្ពាធភ្លើង ដំណើរការម៉ាស៊ីនខុសៗគ្នា

១៣. រាល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសទំាងអស់ សុទ្ធតែបានធ្វើទៅជាលេខ ដើម្បីលុបបាត់ចោលនូវ ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តទូទៅសម្រាប់ការសារ៉េកម្រិតភ្លើង ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងទំាងមូល មានលក្ខណៈគួរអោយទុកចិត្ត និងមានលក្ខណៈថេរ។

១៤. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបញ្ជាម៉ាស៊ីនភ្លើងមានរចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនណែនល្អ និងងាយស្រួលដំឡើង។

កុងតាក់ផ្លាស់ប្តូរប្រភពអគី្គសនីជាគូដោយស័្វយប្រវតិ្ត (ATS)

លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ
◆ កុងតាក់បិទបើកមានពីរជួរ រាងផ្តេក ប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាមុនពេលរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងមីក្រូ អេឡិចត្រូនិច ដោយមិនអោយមានការខ្ទាតផ្កាភ្លើង។

◆ បន្ទះគ្រប់គ្រងឡូហ្សិក ដំឡើងនៅផ្នែកខាងក្នុងកុងតាក់ម៉ាស៊ីន ប្រអប់ហ្គែរ ដើម្បីធានា ទីតំាងរបស់កុងតាក់បើកបិទ។

◆ ការរចនាឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងសម្របសម្រួលគ្រឿងម៉ាស៊ីនប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

◆ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នអាចកាត់ផ្តាច់ថាមពលមក សូន្យ (នៅពេលជាមួយគ្នា កាត់ផ្តាច់ថាមពលទំាងសងខាង)។

◆ មានប្រព័ន្ធបង្ហាញទីតំាងផ្តាច់ចរន្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងមុខងារផ្សេងៗទៀត ដែលអាចមាន ការបែងចែករវាងប្រភពអគី្គសនី និងកម្លាំងភ្លើងបុកចូល។

ការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រគឺយកម៉ូទ័រខ្នាតក្តៅសើម កៅស៊ូដែលមិនឆ្លងអគី្គសនី និងមានសុវត្ថិភាព ហើយកំដៅឡើងខ្ពស់លើសពី ១១០អង្សារសេ និងក្នុងស្ថានភាពចរន្តភ្លើងខ្លំាងជ្រុលនេះ កុងតាក់នឹងលោត។ នៅពេលដែលបញ្ហារបស់ម៉ាស៊ីនបាត់ទៅវិញ  ម៉ាស៊ីននោះនឹងដំណើរការឡើងវិញដោយរលូន។

◆ សំបកខាងក្រៅធ្វើអំពីសសៃលោហៈដែលមានភាពធន់នឹងភ្លើង ធន់នឹងសម្ពាធ ធន់នឹងកំដៅ ខ្ពស់បំផុត។

ការបំពេញតាមស្តង់ដារ៖

IEC60947-1/6B/T•14048.1-2000 «កុងតាក់តង់ស្យុងទាប និងឧបករណ៍បញ្ជា - ធម្មតា»

◆ IEC60947-3/6B•14048.3 «កុងតាក់តង់ស្យុងទាប និងឧបករណ៍បញ្ជា កុងតាក់តង់ស្យុងទាប បន្ទះអ៊ីសូឡង់ កុងតាក់អ៊ីសូឡង់ និងឌីសុងទ័រ»

◆ IEC60947-6-1/6B•14048.11 «ឧបករណ៍កុងតាក់ផ្លាស់ប្តូរប្រភពថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ»