hotline
Khách hàng tiêu biểu

Tổ máy phát điện có vỏ CUMMINS 375KVA bàn giao khách hàng Campuchia ngày 02.02.2013

    

Tổ máy phát điện có vỏ CUMMINS 375KVA bàn giao khách hàng Campuchia ngày 02.02.2013huong dan su dung

Khách hàng tiêu biểu