hotline
Khách hàng tiêu biểu

Tổ máy phát điện CUMMINS 750 KVA bàn giao khách hàng Hà Nội ngày 20.01.2009

    

Tổ máy phát điện CUMMINS 750 KVA bàn giao khách hàng Hà Nội ngày 20.01.2009


Bàn giao cho khách hàng Tổ máy phát động cơ CUMMINS 750 KVA
huong dan su dung

Khách hàng tiêu biểu