Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
Hàng có sẵn

  Số
   hiệu  
Model
động cơ
Công suất
Dự phòng
(KW/KVA)
Công suất
liên tục
(KW/KVA)
Model
đầu phát 
Thông số
kỹ thuật
GF-DC25
4B3.9-G1
22/28 20/25 MYG-20

GF-DC30 4BT3.9-G1 26/32 24/30 MYG-24
GF-DC40 4BT3.9-G1 33/41.25 30/37.5 MYG-30
GF-DC50 4BTA3.9-G2 45/56.25 40/50
MYG-40
GF-DC60 52/65 48/60 MYG-48
GF-DC85 6BT5.9-G1 75/95 65/85 MYG-68
GF-DC100 6BT5.9-G1 88/110 80/100 MYG-80
GF-DC120
6BTA5.9-G2 105/132 96/120   MYG-96
GF-DC140 6BTAA5.9-G2 120/150 112/140 MYG-112
GF-DC160 6CTA8.3-G2 140/175
128/160
MYG-128
GF-DC180 6CTA8.3-G2 158/198 144/180 MYG-144
GF-DC200 6CTAA8.3-G2 180/225 160/200 MYG-160
GF-DC225 6LTAA8.9-G2 200/250 180/225 MYG-180
GF-DC250 6LTAA8.9-G2 227/275 200/250 MYG-200

huong dan su dung

Khách hàng tiêu biểu