Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
Khách hàng tiêu biểu

Tổ máy phát điện có vỏ CUMMINS 200KVA bàn giao khách hàng HCM ngày 13.5.2013

    

Tổ máy phát điện có vỏ CUMMINS 200KVA bàn giao khách hàng HCM ngày 13.5.2013


máy phát điện có vỏ CUMMINS 200KVA
máy phát điện có vỏ CUMMINS 200KVA

huong dan su dung

Khách hàng tiêu biểu