Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦៥០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦៥០KVA ដល់អតិថិជន


ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦០KVA+ATS ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ៣០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១២០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Yuchai ១៨០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦០KVA+ATS ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ៣០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១២០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Yuchai ១៨០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Yuchai ១៨០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ២៥០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុបជប៉ុន ISUZU ៦០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Yuchai ១៨០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ២៥០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុបជប៉ុន ISUZU ៦០KVA ដល់អតិថិជន

使用说明

Customers