Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ១៨០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ៥៦០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១៤០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១២០KVA ចំនួន ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ១៨០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ៥៦០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១៤០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១២០KVA ចំនួន ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង អត់ឃ្លុប Cummins ១២៥០KVA ចំនួន៥គ្រឿង ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Yuchai ៦០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦៥០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង អត់ឃ្លុប Cummins ១២៥០KVA ចំនួន៥គ្រឿង ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Yuchai ៦០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦៥០KVA ដល់អតិថិជន


ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦០KVA+ATS ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ៣០KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ១០០KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins ៦០KVA+ATS ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប ៣០KVA ដល់អតិថិជន

使用说明

Customers