Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទអត់ឃ្លុបMTU  25០0KVAនិង 15០0KVA  ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប  Cummins 250KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដល់អតិថិជនUN
ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 120KVA  ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទអត់ឃ្លុបMTU 25០0KVAនិង 15០0KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង មានឃ្លុប Cummins 250KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដល់អតិថិជនUN

ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 120KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA  ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 500KVA  ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 1000KVA និង 100KVA  ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 450KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 500KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 1000KVA និង 100KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 450KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 600KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 450KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 680KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្លុប 2 គ្រឿង CUMMINS 1800KVA សាំងក្រូប្រើបញ្ចូលគ
ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 600KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 450KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 680KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្លុប 2 គ្រឿង CUMMINS 1800KVA សាំងក្រូប្រើបញ្ចូលគ

使用说明

Customers