hotline
អតិថិជនគំរូ

ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 250KVA ដល់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបថាយ ផីង
ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប Weichai 150KVA ដល់អតិថិជនក្វាងនីង
ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 150KVA ដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមិញ
ប្រគល់ជូនម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins ដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមីញ
ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 250KVA ដល់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបថាយ ផីង

ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប Weichai 150KVA ដល់អតិថិជនក្វាងនីង

ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 150KVA ដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមិញ

ប្រគល់ជូនម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins ដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមីញ

ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 200KVA ដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមិញ
ម៉ាស៊ីនភ្លើងសៀងហៃ 30KW
ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប  Shangchai 50KVA ដល់អតិថិជនក្រុងហូជូមីញ
ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Shangchai ចំនួន ១០គ្រឿងដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមិញ
ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 200KVA ដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមិញ

ម៉ាស៊ីនភ្លើងសៀងហៃ 30KW

ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប Shangchai 50KVA ដល់អតិថិជនក្រុងហូជូមីញ

ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Shangchai ចំនួន ១០គ្រឿងដល់អតិថិជននៅទីក្រុងហូជីមិញ

បានដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងអោយអតិថិជននៅទីក្រុង Hai Phong
ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 120KVA ដល់អតិថិជនក្រុង Hai Phong
បានដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 350KVA ដល់អតិថិជនខេត្ត Hung Yen
បានដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប Cummins 60KVA ដល់អតិថិជននៅក្រុមហ៊ុនដំឡើងម៉ាស៊ីន ភ្លើង Huang An
បានដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងអោយអតិថិជននៅទីក្រុង Hai Phong

ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 120KVA ដល់អតិថិជនក្រុង Hai Phong

បានដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើង Cummins 350KVA ដល់អតិថិជនខេត្ត Hung Yen

បានដំឡើងម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប Cummins 60KVA ដល់អតិថិជននៅក្រុមហ៊ុនដំឡើងម៉ាស៊ីន ភ្លើង Huang An

使用说明

Customers