Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្បាលម៉ាស៊ីន MTU 1800KVA ដល់អតិថិជន

    

ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្បាលម៉ាស៊ីន MTU 1800KVA ដល់អតិថិជន
Máy phát điện MTU 1800kva bàn giao khách hàng ngày 11/09/2020
Máy phát điện MTU 1800kva bàn giao khách hàng ngày 11/09/2020
Máy phát điện MTU 1800kva bàn giao khách hàng ngày 11/09/2020
Máy phát điện MTU 1800kva bàn giao khách hàng ngày 11/09/2020
Máy phát điện MTU 1800kva bàn giao khách hàng ngày 11/09/2020

使用说明

Customers