Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
ផលិតផលអគ្គិសនី » ឌីណាម៉ូ

កម្លាំងម៉ាស៊ីន៖ 5KW – 800KW

ការណែនំាអំពីផលិតផល

បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានរចនា និងបង្កើតម៉ាស៊ីនភ្លើងចរន្ត ៣ហ្វា MYG ដែលជាផលិតផល ថ្មី បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើង TFW។ ចំណុចខុសគ្នាធំបំផុតនៃម៉ាស៊ីនភ្លើងទាំងពីរនេះគឺរចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើង និងរូបរាងខាងក្រៅខុសគ្នា។ ម៉ាស៊ីនភ្លើង MYG ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការ
ខុសៗគ្នារបស់អតិថិជន។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងចរន្ត ៣ហ្វា  MYG
使用说明

Customers