Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 180KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 180KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 60KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប 500KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្បាលម៉ាស៊ីន MTU 1800KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០  ម៉ាស៊ីនភ្លើង690KVA ៣គ្រឿង បានធ្វើតេស្តប្រើប្រាស់សាកល្បង នឹងទទួលស្
ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 60KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប 500KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្បាលម៉ាស៊ីន MTU 1800KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ាស៊ីនភ្លើង690KVA ៣គ្រឿង បានធ្វើតេស្តប្រើប្រាស់សាកល្បង នឹងទទួលស្

បានប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង1250KVA នឹង 650KVA ជូនអតិថិជន។ មានបច្ចេកទេសបំរើសេវាកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជារយះ10ឆ
ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប MITSUBISHI 1200KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS ចំនួន 5គ្រឿងដល់អតិថិជនមានកំលាំង
បានប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង1250KVA នឹង 650KVA ជូនអតិថិជន។ មានបច្ចេកទេសបំរើសេវាកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជារយះ10ឆ

ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប MITSUBISHI 1200KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS ចំនួន 5គ្រឿងដល់អតិថិជនមានកំលាំង

使用说明

Customers